Autisme

Kind en autisme

17,95

Kind en autisme is een boek voor ouders van kinderen met autisme.

Gelukkig, ik ben gewoon autist

14,95

Ferrian Jonker (84) beschrijft op een heldere en ook humoristische manier hoe het is autist te zijn. Hij vertelt over zijn jeugd, zijn verdriet, hoe hij omging met vriendschap, over zijn huwelijk, zijn angsten en zijn leervermogen.

Snap je wat ik bedoel?

17,95

Snap je wat ik bedoel? is een liefdevol, aangrijpend maar ook humoristisch relaas van een vader met een dochter met een beperking. Arie van Wijhe beschrijft slapeloze nachten en woede-uitbarstingen. Maar dan zijn er de momenten
die het allemaal waard mak

Thank Goodness I am Only Autisctic

14,95

In his book, Thank Goodness, I am Only Autistic, Ferrian Jonker (84) describes clearly and with a sense of humour, what it is to be autistic. He talks about his youth, his sadness, how he handled friendship, about his marriage, his fears and his ability t

Daginzicht agenda 2019

24,95

De agenda 2019 bestaat uit 2 delen en is voor het hele jaar!

Daginzicht is een prikkelarme agenda voor mensen met beginnende dementie, autisme en NAH. Per pagina 1 dag met een dagindeling: ochtend, middag en avond. Elke dag heeft een eigen kleur. De ag

Autisme als zegen

14,95

In zijn tweede boek gaat Ferrian Jonker (1932) in op het feit dat autisme niet een negatieve afwijking is
zoals nogal eens gebeurt. Zeker, de gedragingen van een autist zijn niet altijd te doorgronden. Ferrian weet daar alles van. Hij maakt dat met prakt