Veel zaken in ons leven zijn vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld ons sociaal netwerk en de dagelijkse routines. Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het echter niet zo vanzelfsprekend. Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een volwaardig leven met rechten en plichten. De benodigde sociale ondersteuning en zorg verschilt van persoon tot persoon. Thuiswonend of zelfstandig, er zal telkens weer een evenwicht gevonden moeten worden tussen ruimte geven en beperken of ingrijpen. Werkboeken gebaseerd op Affectief Bewuste Benadering (ABB) helpen bij de begeleiding van verstandelijk beperkte mensen met hun dagelijkse bezigheden. Voor mantelzorgers, hulpverleners en geïnteresseerden.

AfbeeldingSKUNaamPrijsKoop