Communiceren en samenwerken in de zorg is sleutel tot succes

Communicatie en samenwerking in de zorg

Thema’s als communicatie en samenwerking (C&S) zijn van groot belang in de zorg. Steeds vaker blijkt dat goede C&S de sleutel vormt tot succes of falen, zowel in het contact met patiënten als met collega’s.

Het leren ‘professioneel te communiceren’ vraagt om een mix van beschouwend en spontaan handelen. Deze combinatie vraagt op haar beurt weer om veel doelbewust oefenen.

In samenwerking met SAAM Uitgeverij is een reeks handzame, toegankelijke boekjes ontwikkeld, waarin steeds een specifiek element van C&S centraal staat. Deze boekjes corresponderen met het elektronisch leerplatform www.ahmas.nl dat eveneens maatwerk op dit gebied ondersteunt.