Zorgboeken.nl is de webshop van SAAM Uitgeverij, een zelfstandige uitgeverij gespecialiseerd in zorg, welzijn en maatschappij.

Onze boeken zijn van allerlei aard maar hebben allemaal gemeen dat ze zorg gerelateerd zijn. Daarnaast hebben wij informatieve en educatieve uitgaven. Zorg, management en onderwijs zien wij als een belangrijk middel om maatschappelijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze samenleving.

Vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid bieden wij een platform voor boeken en publicaties die indringende onderwerpen aansnijden, herkenbaarheid bieden, informatief en educatief zijn, anderen wakker schudden, troost bieden of gewoon prachtig om te lezen zijn.

Onze titels zijn met zorg samengesteld. We besteden ook veel aandacht en deskundigheid aan elke uitgave. 

Mocht u als organisatie meerdere boeken willen aanschaffen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Voor sommige titels kunnen wij de omslag aanpassen, uw logo en eventueel een voorwoord toevoegen.