Over ons

De samenleving verandert snel. Informatie komt ons via allerlei nieuwe (digitale) wegen op ons af. Met mijn passie voor zorg en welzijn en mijn kennis van het uitgeversvak, helpen wij nieuwe inzichten over zorg en welzijn zo aantrekkelijk mogelijk te verspreiden onder specifieke doelgroepen.

S(A)AMenwerking speelt bij onze publicatie een belangrijke rol. Zo werken we SAAM met auterus, instellingen, met overheden en met een team freelancers uit het grafische vak en journalistiek.

Wat ons kenmerkt? Onze zorgSAAMheid voor mensen en onze uitgaven! 

 

Onze missie

Ons hart ligt bij zorg en welzijn. Daarom zeggen wij graag: Zorgen doe je SAAMen. Uitgeverij SAAM wil dat bereiken door een platform te bieden aan mensen die hun verhalen, informatie, kennis en ervaring over zorg en welzijn willen delen. Uitgeverij SAAM biedt dat platform op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan onze boeken en publicaties, een lezing of bijeenkomst over een inhoudelijk thema. Of aan de persoonlijke begeleiding van auteurs of organisaties die onze missie een warm hart toedragen.

Onze uitgaven 

Dankzij onze selectieve fondsvorming en beheerste titelproductie, kan SAAM Uitgeverij aan de uitgegeven titels veel zorg besteden, zowel aan redactie en productie als aan verkoop en marketing.

zorgSAAM

Het fonds zorgSAAM bestaat vooral uit non-fictie, poëzie, romans, kinderboeken, kookboeken, autobiografieën en levensverhalen. De onderwerpen zijn van allerlei aard maar hebben allemaal gemeen dat ze zorggerelateerd en met zorg geschreven zijn en de verhalen kunnen anderen helpen.
Wij bieden ook een platform voor publicaties over alternatieve zorg, voeding en dergelijke.

leerSAAM

Het fonds LeerSAAM is een breed gesorteerd fonds en bevat voornamelijk informatieve en educatieve uitgaven. Zorg, Management en Onderwijs zien wij als een belangrijk middel om maatschappelijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze samenleving.

Samenwerking op maat

Onze SA(A)Menwerking met organisaties bestaat eruit dat wij cliënten of leden van deze organisaties een gericht aanbod kunnen doen, desgewenst met een uitgave op maat. Waar een goed doel te steunen valt in lijn met de uitgave zal een deel van de opbrengst daaraan beschikbaar gesteld kunnen worden!