Persoonlijk werkboek voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

De LVB werkboeken zijn ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De resultaten van elk werkboek geven mogelijk aanleiding om de begeleiding aan te passen en/of diagnostiek aan te vragen. De LVB werkboeken maken onderdeel uit van de Affectief Bewuste Benadering (ABB).

Elk werkboek gaat over een specifiek onderwerp. Het biedt stappen en handvatten om tot inzicht te komen en om doelen te bereiken. Uiteindelijk leidt elk werkboek tot een individueel plan voor het bereiken van persoonlijke wensen en doelen.

Werkboeken

  • Mijn persoonlijke verzorging; hygiene & verzorging
  • Mijn toekomst; dromen & wensen
  • Mijn leefstijl; voeding & beweging
  • Mijn dagelijkse routine; dagplanning & structuur
  • Mijn netwerk; familie, vrienden en collega's 
  • Mijn emoties; spanning & ontspanning
  • Rust in mijn hoofd; ontspannen zijn & blijven

 

Deze werkboeken worden momenteel vernieuwd. De werkboeken zijn nu wel te bestellen voor €17,95 per stuk. Stuur een mail naar [email protected].

Bij oplages vanaf 50 ex. kunnen wij de cover aanpassen aan uw wensen (bv. Eigen foto, logo en tekst).

 

ABB-methode

De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is een methode voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafden. De ABB-methode is ontstaan door de samenwerking tussen een aantal professionals uit het werkveld.

De methode is bij uitstek geschikt om in te zetten bij de begeleiding van met mensen met een verstandelijke beperking, in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de jeugdzorg. Ook in de begeleiding van mensen met epilepsie en een autismespectrumstoornis (ASS) biedt de ABB uitkomst.

Bewustwording

Het uitgangspunt van deze succesvolle begeleidingsmethode is dat de begeleider zicht bewust wordt van het cognitieve en emotioneel niveau van de cliënt, en tegelijk ook van dat van zichzelf. Het accent ligt op de werkzaamheid van de relatie tussen cliënt en begeleider. De begeleider stemt zijn benadering af op het cognitieve en emotionele niveau van de cliënt, waarbij de nadruk ligt op het emotionele niveau. Belangrijke voorwaarden voor een werkzame relatie zijn: goed contact, structuur in het dagelijks leven en perspectief door (gezamenlijke) doelen. Naast het afstemmen op de cliënt, stemt de begeleider ook af op zijn eigen emotionele niveau.

Emotionele expressie

De methode maakt duidelijk hoe de eigen emoties en cognities van de begeleider zich verhouden ten opzichte van de cliënt. Daarbij worden de uitgangspunten van de grondhouding van Rogers gebruikt als referentiepunt: Expressed Emotion (emotionele expressie), de systeemtheorie en de cliëntgerichte therapie.

De benadering accentueert het ‘bewust’ zijn van de houding van de begeleider. Het is mogelijk om daar winst uit te halen wanneer de begeleider zich realiseert hoe hij zichzelf controle houdt (of niet, door opgelopen frustraties). Door hier meer aandacht voor te hebben en daar gericht mee om te gaan, bijvoorbeeld door deze van zichzelf en van de cliënt goed in kaart te brengen, wordt er meer structuur geboden in de relatie. Vaak lopen begeleiders tegen grenzen aan of gaan ze juist over hun grenzen.

Deze benadering helpt om een balans te vinden in de omgang met de ander, en meer dan dat: het biedt de mogelijkheid om deze balans functioneel in te zetten in de begeleiding. Positieve en negatieve emoties komen nadrukkelijker in beeld. Het zelfvertrouwen van de begeleiders zal toenemen en dat heeft directe positieve gevolgen voor het welbevinden van de cliënt. Juist deze laatste heeft behoefte aan deze duidelijkheid. De benadering biedt ruimte om aan te sluiten bij andere methoden, zoals de oplossingsgerichte benadering en competentiemethode.

Begeleiding

De ABB-methode geeft concreet begeleidingspotentieel bij thema’s als:

  • hoe breng ik afstand en nabijheid in balans?
  • hoe ga ik om met emotie in de begeleidingsrelatie?
  • hoe krijgt het netwerk van de cliënt en de begeleider invloed op deze relatie?